Home   |  Reisadviseurs   |  Blog   |  Contact   |  LOGIN

FacebookTwitter

ALGEMENE INFORMATIE
De vacaza website is een virtuele marktplaats waar vraag en aanbod voor het huren/verhuren van vakantie accommodaties, lokale sportieve en passieve activiteiten en diensten samenkomen.
De vacaza website voorziet de verhuurder/adverteerder van een specifieke advertentie ruimte. De verhuurder/adverteerder hebben de volledige controle over de inhoud van de advertentie via hun eigen account binnen de vacaza  website.
De verhuurder/adverteerder betaalt een vaste jaarlijkse lidmaatschapsprijs voor zijn/haar advertentieruimte aan vacaza Services BV.  vacaza Services BV berekent geen commissie voor bevestigde boekingen of het gebruik van de klant van aangeboden diensten en of activiteiten.
De gebruikte software en het vacaza website ontwerp is eigendom van vacaza Services  BV of haar softwareleveranciers en wordt beschermd door Nederlandse en/of internationale auteursrechtwetten. Het gebruik van teksten, beelden, lay-out of format van de vacaza website, zonder schriftelijke toestemming van vacaza Services BV is strikt verboden. Onbevoegde reproductie of distributie en/of het onbevoegd gebruik van de vacaza website  wordt gezien als een strafbare overtreding, en zal maximaal worden vervolgd.
Om een hoog niveau van betrouwbaarheid te kunnen garanderen en de bezoeker van de Vacaza website te beschermen, wordt verhuurder/adverteerder verzocht de lidmaatschapsvoorwaarden zoals hieronder beschreven, te accepteren:

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN VOOR DE VERHUURDER – ADVERTEERDER
• De verhuurder/adverteerder is de juridische eigenaar van de vermelde accommodatie, of is een gekwalificeerde afgevaardigde van de eigenaar en bevoegd de  accommodatie, dienst of activiteit te adverteren en/of te vertegenwoordigen.
• Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder/adverteerder om reproductietoestemming voor fotografisch en ander materiaal te verkrijgen welke in de presentatie van de advertentie wordt gebruikt. De verhuurder/adverteerder kan aantonen dat hij de eigenaar van het auteursrecht van het gepresenteerde materiaal is, dan wel aantoonbaar door de eigenaar is gemachtigd om vacaza Services BV de daarin bevatte rechten te verlenen. Vacaza Services BV kan niet, om het even voor welke overtreding van auteursrechtwetten dan ook, voortvloeiend uit materiaal dat door de verhuurder/adverteerder wordt geleverd, verantwoordelijk worden gehouden
• De materialen die door de verhuurder/adverteerder op de Vacaza website worden getoond, inclusief maar niet beperkt ten aanzien van tekst, software, foto's, grafiek, illustraties en kunstwerk, video, muziek en geluid, namen, emblemen, handelsmerken en bedrijfslogos, kunnen voor verhuurder/adverteerder eigen persoonlijke gebruik worden gedownload en worden gedrukt. De verhuurder/adverteerder zal zulks materiaal zonder geschreven toestemming van Vacaza Services BV niet wijzigen, reproduceren, verspreiden, verkopen of publiceren.
• De bedrijfsvoering van de Vacaza website is erop gericht een hoge standaard van services te bieden en te handhaven. Om het betrouwbaarheids imago van de Vacaza website op een hoge standaard te houden worden de gebruikers van de accommodaties in de gelegenheid gesteld hun ervaringen per accommodatie te rapporteren op de Vacaza website. De verhuurder/adverteerder zal van deze terugkoppeling op de hoogte worden gebracht voorafgaande aan de daadwerkelijke publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van Vacaza Services BV deze terugkoppeling te screenen alvorens deze te publiceren. (bv ongepast taalgebruik, onderscheidende en/of beledigende uitdrukkingen zullen niet worden gepubliceerd).
• De accommodatie beheerder verplicht zich de advertentie regelmatig bij te houden en de beschikbaarheid kalender up to date te houden. Dit om de betrouwbaarheid van uw advertentie en de reputatie van de Vacaza website hoog te houden.
• Vacaza Services BV heeft alles is in het werk gesteld om alle voorgelegde informatie "natuurgetrouw" op de Vacaza website te reproduceren. vacaza Services BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor, om het even welk,  verlies of schade of anders voortvloeiend uit fouten of weglatingen van de verhuurder/adverteerder.
• Het misleiden van potentiële klanten en/of onbevoegd gebruik van de Vacaza website kunnen leiden tot eisen van schadevergoeding. Bezoekers van deze site wordt aangeraden, ondanks de inspanningen die Vacaza Services BV doet de aangeboden accommodaties, activiteiten en services integer te doen zijn, bij twijfel contact op te nemen met de aanbieder van de accommodatie, activiteit of service.
• vacaza Services BV is niet verantwoordelijk voor schade die door de huurders van de accommodatie wordt veroorzaakt, betalingsgeschillen of frauduleuze boekingen.
• Het is cruciaal dat de verhuurder van de accommodatie, de aanbieder van een activiteit of service de advertentie voorziet van correcte, realistische foto's en beschrijvingen. Vacaza Services BV is verantwoordelijk voor het doorsturen van informatie aanvragen maar is niet verantwoordelijk voor het feitelijk boekingssucces en het beoogde bezettingsgraad van de accommodatie.  Om deze reden zal Vacaza Services BV geen lidmaatschapsfee retourneren.
• De verhuurder/adverteerder zal geen informatie, verkregen via de Vacaza website doorspelen naar derden.
• De Verhuurder/adverteerder zal geen ongewenste referenties, visueel materiaal of linken in de advertentie plaatsen die leiden naar andere commerciële vakantie accommodatie verhuur sites anders dan zijn/haar eigen site(s). Vacaza Services BV behoudt zich het recht voor om ongewenste referenties, visueel materiaal, hypertext linken en andere linken naar eigen inzicht en opgaaf van redenen te weigeren dan wel te verwijderen.
• Indien Vacaza Services BV substantiële klachten over onaanvaardbare praktijken van welke aard dan ook ontvangt van personen die gebruik hebben gemaakt van de accommodatie, activiteit of services behoudt Vacaza Services BV zich het recht voor de advertentie zonder bericht tijdelijk dan wel permanent te inactiveren.
• Vacaza Services BV behoudt zich recht voor om willekeurig advertenties te weigeren of te beëindigen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor de consequenties. Restitutie zal worden teruggestort die in verhouding staat tot de abonnementsperiode.
• Vacaza Services BV maakt gebruik van een website provider die een netwerk uptime garandeert van 99.9% en de website host op een krachtige en speciaal toegewezen server.
• Indien de verhuurder/adverteerder haar advertentie van de Vacaza website wenst te (laten) verwijderen zal dit binnen twee werkdagen worden gedaan. Een restitutie zal worden teruggestort welke in verhouding staat tot de abonnementsperiode mits de opzegging binnen 9 maanden wordt gedaan. Daarna zal geen compensatie vergoeding worden teruggestort.
• Vacaza Services BV behoudt zich het recht voor de gebruikersvoorwaarden van de vacaza website op elk gewenst moment aan te passen en te publiceren.

GASTSCHRIJVERS - ADVERTORIAL VOORWAARDEN
• Het is de verantwoordelijkheid van de gastschrijver om reproductietoestemming voor teksten, fotografisch en ander materiaal te verkrijgen welke in de presentatie van de artikelen en advertentorials wordt gebruikt. De gastschrijver/adverteerder kan aantonen dat hij de eigenaar van het auteursrecht van het gepresenteerde materiaal is, dan wel aantoonbaar door de eigenaar is gemachtigd om Vacaza Services BV de daarin bevatte rechten te verlenen. Vacaza Services BV kan niet, om het even voor welke overtreding van auteursrechtwetten dan ook, voortvloeiend uit materiaal dat door de gastschrijver/adverteerder wordt geleverd, verantwoordelijk worden gehouden


Door als verhuurder/adverteerder/gastschrijver gebruik te maken van de Vacaza website accepteert u Vacaza Services BV's (lidmaatschaps-)voorwaarde om geschillen, van wat voor aard dan ook tussen Vacaza Services BV en u, in eerste instantie voor te leggen aan de bevoegde rechter in Den Haag, Nederland

Vacaza Services BV adviseert de verhuurder/adverteerder deze pagina regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u zich comfortabel voelt met de toegepaste veranderingen. Het voortdurend gebruik van deze website impliceert de acceptatie van de Vacaza Services BV gebruikersvoorwaarden van de Vacaza website.

Laatste aanpassingen: 19FEB11

LOGIN / Registreren Artikelen Voorwaarden Overige

Paswoord vergeten
Beheer Workshops & Tours
AANMELDEN

Login Gast Schrijver
Publiceren Reisverhaal
Publiceren Reisvideo

Privacy
Disclaimer
FAQ

Sponsors